doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.docentka

Telefón 048/446 6219   +421915721335E-mailalexandra.bitusikova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra sociálnych štúdií a etnológie