doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.docentka, prorektorka pre vedu a výskum

Telefón 048/446 1122, 6219   +421915721335E-mailalexandra.bitusikova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra sociálnych štúdií a etnológie
Ďalšie pracoviskáRektorát / Prorektor pre vedu a výskum - prorektorka pre vedu a výskum