Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kontakty

Riaditeľka Univerzitného centra pre  medzinárodné projekty

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.docentka

Telefón 048/446 7327, 1165   +421915721335E-mailalexandra.bitusikova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra sociálnych štúdií a etnológie

 

Manažérky pre zahraničné projekty

Ing. Zuzana Kvetkováfinančná manažérka zahraničných projekto

Telefón 048/446 6237E-mailzuzana.kvetkova@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty

 

Univerzitný kontaktný bod pre Horizont Európa

Ing. Katarína Lukáčováfinančná manažérka zahraničných projekto

Telefón +421 48 446 6224E-mailkatarina.lukacova@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty

Ing. Lenka Mikolajovámanažérka pre zahraničné projekty

Telefón 048/4466237E-maillenka.mikolajova@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty

 

Administratíva:

Martina Fodorovámanažérka pre zahraničné projekty

Telefón 048/446 6212E-mailmartina.fodorova@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty

Bc. Miroslava Švabovskáreferentka

Telefón 048/446 6212E-mailmiroslava.svabovska@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty

Mgr. Michal Filadelfitechnik IT

Telefón 048/446 6231E-mailmichal.filadelfi@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici