Martina Fodorová

Martina Fodorová

Martina Fodorovámanažérka pre zahraničné projekty

Telefón 048/446 6212E-mailmartina.fodorova@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty