Prorektor pre vedu a výskum UMB

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.prorektor pre vedu a výskum

Telefón 048/446 1122E-mailpeter.terem@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre vedu a výskum

Referát prorektora pre vedu 

Mgr. Iveta Voskárová

Mgr. Iveta Voskárováreferentka prorektora pre vedu a výskum

Telefón 048/446 1120E-mailiveta.voskarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre vedu a výskum

 

Útvary a pracoviská riadené prorektorom pre vedu a výskum:

Oblasť zodpovednosti: VEDA A VÝSKUM NA UMB