Prorektor pre vedu a výskum UMB

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.prorektor pre vedu a výskum

Telefón 048/446 1122E-mailpeter.terem@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre vedu a výskum

Referát prorektora pre vedu 

Ing. Slavka Račáková, PhD.

Ing. Slavka Račáková, PhD.referát pre vedu a výskum

Telefón 048/446 7431E-mailslavka.racakova@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre vedu a výskum
Mgr. Iveta Voskárová

Mgr. Iveta Voskárováreferentka prorektora pre vedu a výskum

Telefón 048/446 1120E-mailiveta.voskarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre vedu a výskum

 

Útvary a pracoviská riadené prorektorom pre vedu a výskum:

Oblasť zodpovednosti: VEDA A VÝSKUM NA UMB