Prorektor pre vedu a výskum UMB

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.prorektor pre vedu a výskum

Telefón 048/446 1122E-mailpeter.terem@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre vedu a výskum

Referát prorektora pre vedu 

PhDr. Ivana Demčíková, PhD.referentka prorektora pre vedu a výskum

Telefón 048/4461120E-mailivana.demcikova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre vedu a výskum

Mgr. Iveta Voskárováreferentka prorektora pre vedu a výskum

Telefón 048/446 1120E-mailiveta.voskarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre vedu a výskum

Ing. Kamila Borseková, PhD.koordinátor výskumu UMB

Telefón 048/446 6217E-mailkamila.borsekova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre vedu a výskum

 

Útvary a pracoviská riadené prorektorom pre vedu a výskum:

Oblasť zodpovednosti: VEDA A VÝSKUM NA UMB