O programe Erasmus +

Skúsenosti zo štúdia v cudzine sú v každom životopise plusom

Vyšlo:

Topoľčianske noviny; 17/2016; 03/05/2016; s.: 16; IVA ZIGOVÁ ; Zaradenie: Práca a vzdelávanie

Trnavské noviny; 17/2016; 02/05/2016; s.: 16; IVA ZIGOVÁ ; Zaradenie: Práca a vzdelávanie

Hornonitrianske noviny; 17/2016; 03/05/2016; s.: 16; IVA ZIGOVÁ ; Zaradenie: Práca a vzdelávanie

 

Do zahraničia už počas štúdia vycestujú stovky slovenských študentov ročne. Preferujú Českú republiku, Nemecko či Španielsko.

Mladí ľudia dnes vyhľadávajú možnosti, ako sa už počas vysokoškolského štúdia dostať na zahraničné univerzity a vyskúšať si život v cudzine na vlastnej koži. Jednou z nich je program Európskej únie Erasmus+, ktorý umožňuje za vzdelaním vycestovať.

Vycestujú stovky študentov

Práve pobyt v inej krajine môže byť tým, čo absolventa nasmeruje v jeho ďalšej kariére a uľahčí mu nájsť uplatnenie na trhu práce. "Medzi najobľúbenejšie destinácie mobilitných účastníkov patria už tradične Česko, Francúzsko, Poľsko, ale aj Španielsko, Nemecko, pobaltské krajiny či Turecko. Každoročne od nás cez program Erasmus+ vycestuje okolo 300 študentov," informovala Zuzana Ševčíková, referentka marketingovej komunikácie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. "Mobilita študenta je vynikajúcim zápisom do životopisu a skúsenosťou, ktorá absolventovi v kariérnom postupe môže len pomôcť. Dnes už postupne prestáva byť len odmenou najlepším a stáva sa príležitosťou pre každého šikovnejšieho študenta," povedala o zvyšujúcom sa záujme mladých vycestovať Ševčíková. Aj Univerzita Komenského v Bratislave umožňuje svojim študentom využiť príležitosti v podobe cezhraničnej spolupráce školy. "Cez program Erasmus+ ročne vyšleme do zahraničia asi 500 študentov na štúdium a asi 100 študentov na stáž," priblížila Terézia Tóthová z oddelenia medzinárodných vzťahov rektorátu univerzity. Preferovanými krajinami sú pritom podľa jej slov Španielsko, Nemecko a Česká republika.

Každá škola má koordinátora

"Študent môže spoznať nové krajiny, kultúry, získať veľa nových priateľstiev a životných skúseností. Vycestovať do zahraničia v rámci vlastného štúdia určite nie je stratený čas," prihovára sa Univerzita Komenského študentom prostredníctvom informačného letáčika venovaného aj programu Erasmus+. Študent, ktorý má záujem o štúdium alebo stáž na pôde niektorej zo zapojených zahraničných organizácií, sa musí informovať na zahraničnom oddelení svojej vysokej školy - zväčša na rektoráte. Každá vysoká škola má vlastného koordinátora programu Erasmus+. Informácie o možnostiach štúdia v zahraničí aj o spôsoboch získania grantov či štipendií nájdu študenti na webových stránkach vysokých škôl.

IVA ZIGOVÁ

ČO ŠTUDENT POTREBUJE?

* musí mať ukončený minimálne 1. ročník štúdia

* samozrejmosťou je dobrá znalosť požadovaného jazyka (vyžaduje sa zväčša doklad o dosiahnutom jazykovom vzdelaní)

* mal by mať jasnú predstavu o tom, čo mu má pobyt v zahraničí priniesť (vyžadujú sa nielen žiadosť, ale aj motivačný list či odporúčania pedagógov)

* netreba zabúdať na doklady (aj v cudzom jazyku), ktoré organizácie v zahraničí požadujú

Všetky potrebné informácie môžu študenti získať na zahraničných oddeleniach svojich vysokých škôl, zväčša na rektoráte, ale aj na ich webových stránkach.