Vysokoškolákov je o 100-tisíc menej. Prečo školy držia učiteľov?