Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Žurnalistická fotografia

   

  Slovenské Národné Noviny; 02/2017; 14/01/2017; s.: 7; Annamária GENČIOVÁ ; Zaradenie: ZABUDNUTÁ HISTÓRIA  "Každá fotografia podáva o skutočnosti nejakú správu, ktorá je nositeľom informácie, ba čo viac, vždy podáva správu o skutočnosti fyzicky jestvujúcej, nech už sa táto skutočnosť prejavuje a interpretuje akýmkoľvek spôsobom. Tento spôsob môže byť raz bližší realite, inokedy vzdialenejší, raz hneď spoznateľný, niekedy nie. V umení sa správa o skutočnosti viaže na to, ako túto skutočnosť vidí a chápe tvorca fotografie a napokon divák." (A. Gregorová, 1972)

  Na dôležitosť vzťahu obrazu, príp. fotografie a konkrétneho žurnalistického textu poukázali už mnohí odborníci z rôznych vedných oblastí, ktorí upozornili na široký záber uplatnenia vizuálnych súčastí mediálnych komunikátov. Ide o dôležitú súčasť mediálneho stvárňovania faktu. Samotný žurnalistický text i obrázky a fotografie majú svoje špecifiká. Primárny rozdiel vidíme v simultánnosti obrazu v porovnaní s linearitou textu. To znamená, čo text vyjadruje postupne, fotografia dokáže ukázať naraz.

  Fotografia má v dnešnej technicky vyspelej dobe dominantné postavenie. Okrem predstavenia tematického zamerania je používaná aj ako nástroj na priťahovanie pozornosti čitateľov. Vizuálne súčasti mediálnych komunikátov môžu byť využívané rozličným spôsobom. Vo vysokej miere slúžia na priťahovanie pozornosti, vzbudzovanie emócií a súbežne aj ako prostriedok, pomocou ktorého sa manipuluje. V mnohých prípadoch dochádza k pretváraniu reality, t. j. realita na fotografiách nemusí byť totožná so skutočnosťou. Fotografie sa upravujú a prezentujú v takej forme, aby zodpovedali vopred stanoveným zámerom médií a veľakrát sú použité aj v nesprávnom kontexte, aby zmiatli čitateľovu pozornosť. K manipulatívnej funkcii žurnalistických textov prispieva aj zverejňovanie emocionálne silných fotografií, ktoré dokážu v značnej miere meniť názory a postoje prijímateľov.

  V procese mediálneho stvárňovania aktuálneho geopolitického konfliktu – migračnej, resp. utečeneckej problematiky – sa jednou z najviac medializovaných fotografií stala, nielen v slovenskej mediálnej sfére, fotografia utopeného trojročného sýrskeho chlapčeka. Táto fotografia doslova zaplavila internet; na základe nej vznikali desiatky, ba až stovky mediálnych výstupov, ktoré sa usilovali zachytiť aktuálny geopolitický konflikt ako celok. Ide len o jednu z veľkého počtu fotografií, ktoré boli použité so zámerom prebudiť v čitateľovi emócie, ovplyvniť ho a manipulovať. Uvedená fotografia vyvolala rozporuplné reakcie; smútok, ľútosť, pocity hrôzy, ale i pohoršenie na strane verejnosti. Vytvorením protichodných názorov došlo k prehlbovaniu už existujúceho konfliktu, príp. vznikli ešte ďalšie. Summa summarum čitatelia nemajú k dispozícii originál fotografií, aby sa oboznámili s tým, že sú manipulovaní, a preto je potrebné pracovať s fotografiami kriticky a dôsledne analyzovať ich použitie.

  Annamária GENČIOVÁ, Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici
  -END-