Mgr. Lucia Husenicová, PhD

Mgr. Lucia Husenicová, PhD., komentovala v správach na STV1 v reportáži na tému Severná Kórea zrejme oživila jadrový reaktor. 

http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11580/116348#2146