Udelenie čestného titulu Dr.h.c. prezidentke Chorvátskej republiky, J. E. Kolinde Grabar-Kitarović

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici udelí čestný titul Doctor honoris causa (Dr.h.c.) prezidentke Chorvátskej republiky, J. E. Kolinde Grabar-Kitarović.

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na ktorom bude čestný titul udelený za osobnej prítomnosti ocenenej, sa uskutoční v aule Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB vo štvrtok 10. decembra 2015 o 14.30 hod.

Kolinda Grabar-Kitarović je vysokokvalifikovanou odborníčkou v oblasti teórie a praxe medzinárodných vzťahov, so zameraním na otázky bezpečnosti a globalizácie, ako aj na problematiku integrácie krajín južnej Európy do európskych a transatlantických štruktúr. Významne prispela k zvyšovaniu medzinárodnej prestíže a kredibility Chorvátska ako dôveryhodného a zodpovedného členského štátu EÚ a NATO, ako aj k dlhodobému rozvoju úprimných, srdečných a priateľských vzťahov medzi Chorvátskou republikou a Slovenskou republikou.

Kontakt pre médiá: doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, katarina.chovancova@umb.sk, tel. 0905 882 305