Profesor Jaroslav Uhel, ArtD.

Medailónik, ktorý je z produkcie RTVS... možno ste nestihli, možno ani nevedeli. So zármutkom, či smútkom sa človek musí vysporiadať sám, musí to preklenúť, zniesť, ale s radosťou by sa mal podeliť s blízkymi... a nielen s nimi. A možno tento medailónik viacej potvorí dvere k vzájomnému poznaniu. Predsa nič nie je čierno-biele.

Jaro Uhel

 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14080/177896#0