Právnická fakulta

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M.

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M.prodekan pre medzinár. vzťahy ,d.š. aleg

E-maillubica.saktorova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

Referentka

Mgr. Lucia Piperkováreferent pre medzinár. vzťahy ,d.š. aleg

Telefón 048/446 3116E-maillucia.piperkova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj