Právnická fakulta

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M.

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M.prodekan pre medzinár. vzťahy ,d.š. aleg

E-maillubica.saktorova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

Referentka

Mgr. Jana Hubáčeková

Mgr. Jana Hubáčekováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

E-mailjana.hubacekova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie