doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.rektor, docent

Telefón 048/446 1151E-mailvladimir.hiadlovsky@umb.skPracoviskoRektorát
Ďalšie pracoviskáEkonomická fakulta / Katedra ekonomiky a manažmentu podniku EF - docent