doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.docent, prodekan pre medzinárodné vzťahy

Telefón 048/446 1223E-mailjaroslav.usiak@umb.skPracoviskoFakulta polit.vied a medzinárod.vzťahov / Katedra bezpečnostných štúdií FPVaMV
Ďalšie pracoviskáFakulta polit.vied a medzinárod.vzťahov / Prodekan pre medzinárodné vzťahy - prodekan pre medzinárodné vzťahy