Doktorandi

Doktorandi na UMB sú študentami tretieho stupňa štúdia v študijných programoch na UMB.

Odporučenie: požiadať o vydanie nového preukazu študenta UMB

  • denní študenti o preukaz denného študenta - kartu ISIC,
  • externí študenti o preukaz externého študenta.

Doktorandi, keďže úspešne ukončili druhý stupeň štúdia, nemajú nárok na zľavy v doprave. Komerčné zľavy prislúchajúce k známkam ISIC a EURO<26 platia.
Cena nového preukazu študenta UMB pre doktorandov (i duplikátu) je stanovená nasledovne:

  • denní doktorandi obdržia preukaz denného študenta - kartu ISIC za 22,-€,
  • externí doktorandi obdržia preukaz externého študenta za 10,-€.

Predĺženie platnosti vo vyšších ročníkoch

Doktorandi vyšších ročníkov si predĺžia platnosť svojho preukazu študenta UMB:

  • denní doktorandi prolongačnou známkou ISIC za 11,-€;
  • externí doktorandi prolongačnou známkou Externista bez poplatku.

Pre akademický rok 2020/2021 úhradu poplatku je nutné uskutočniť do 31.7.2019.

Po 31.7.2019 sa poplatok za vydanie nového preukazu zvyšuje o + 5,-€ za každý úkon: po stanovenom termíne, úhrady v hotovosti, v prípade nesprávnych platobných identifikačných údajov - podľa bodu 3.3 článku 7 Smernice č. 7/2019 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na UMB na akademický rok 2020/2021.

 

Súvisiace články