Často kladené otázky

 1. Kúpil som si v CKM Travel 2000 nálepku na preukaz denného študenta za 10,- €. Chcel som si údaje aktualizovať na univerzitnom termináli. Prístroj informácie načítal, no v políčkach označujúcich vlakové a autobusové spojenie vyznačil červený krížik alebo vypísal neznáma karta. Čo mam robiť?
  • Prolongačná známka kúpená v CKM Travel 2000 predlžuje platnosť licencie ISIC. Nepredlžuje platnosť preukazu študenta UMB ani dopravnej aplikácie. Musíte si u nás dokúpiť externé funkcionality za 3,-€, kde sú zahrnuté zľavy na dopravu v SAD a ŽSSK. Po zakúpení si musíte preukaz aktivovať na univerzitnom termináli. 
   Rada do budúcnosti: odporúčame zakúpiť validačnú známku ISIC na UMB.
 2. Študoval som minulý rok na UMB a od septembra idem študovat opätovne, ale od 1. ročníka. Môžem používať študentský preukaz, ktorý mi bol vydaný minulý rok?
  • Ak znovu študujete v rovnakej forme štúdia (dennej, resp. externej), tak je možné používať "starý" preukaz. Je nutné na začiatku nového akademického roku predĺžiť platnosť preukazu aktuálnou validačnou známkou.
 3. Aké sú podmienky pre vydanie preukazu denného študenta s vizuálom ISIC?
  • 1. Musíte byť študentom denného štúdia akéhokoľvek stupňa štúdia na UMB Banská Bystrica.
   2. Musíte zaplatiť za preukaz príslušný poplatok. 
   3. Musíte mať doloženú fotografiu (budúci prváci v návratke v systéme AiS2, resp. mailom na preukazy@umb.sk).  Ak ste už raz preukaz mali, tak fotografia je v databáze.
   4. Po splnení týchto podmienok vám bude do dvoch týždňov vydaný preukaz denného študenta, ktorý si môžete vyzdvihnúť v Kancelárii preukazov UMB. Prváci dostanú preukazy pri zápise, resp. po zápise v Kancelárii preukazov UMB.
 4. Podal som si žiadosť o duplikát, ale stratený (ukradnutý) preukaz som našiel. Nový som ešte neobdržal.
  Ako mám požiadať o vrátenie uhradenej sumy a o zrušenie žiadosti? 
  • Ihneď ako budete o tejto informácii vedieť, informujte o tom správcu preukazov UMB emailom na preukazy@umb.sk alebo telefonicky na 0917 720 871. Ten Vám oznámi, či preukaz bol alebo nebol vytlačený. Pokiaľ bol pripravený, strácate nárok na vrátenie uhradenej sumy, pretože vznikli náklady na jeho vytlačenie a spracovanie a preukaz si vyzdvihnete do dvoch týždňov od podania žiadosti v Kancelárii preukazov UMB. Pokiaľ Váš preukaz vytlačený nebol, správca Vám žiadosť zruší a oznámi Vám, že si môžete žiadať o vrátenie uhradenej sumy na tlačive: 
   Žiadosť o vrátenie poplatku k preukazu UMB (docx, 30 KB)
   Žiadosť o vrátenie poplatku k preukazu UMB (pdf, 43 KB)
 5. Na kartu typu Mifare Classic (10 miestne číslo čipu) som si vložil kredit u dopravcu mimo Banskej Bystrice - mimo SAD Zvolen. Po priložení na terminál v MHD v Banskej Bystrici mi vypisuje "Karta inej spoločnosti". Ako mám postupovať, keď chcem využívať preukaz ISIC na zľavu v MHD? 
  • Je potrebné u dopravcu, u ktorého ste si kartu nabili prvýkrát, vynulovať kredit (na 0,00 €) v elektronickej peňaženke na preukaze študenta UMB. Potom je nutné zájsť do kancelárie SAD Zvolen, aby Vam pripravili kartu na využívanie v MHD BB.
 6. Ukradli mi (stratil som) svoj študenský preukaz. Ako mám postupovať? 
 7. Hoci som splnil podmienky pre vydanie preukazu doposiaľ som neobdržal preukaz študenta. Na koho sa mám obrátiť? 
  • Prváci: Ak ste poslali kompletne vyplnenú žiadosť o preukaz s fotografiou a taktiež ste zaplatili za preukaz a potvrdenie ste priložili k žiadosti a nebol Vám vydaný preukaz, zašlite email na preukazy@umb.sk s nasledovnými údajmi: Meno, Priezvisko, Fakulta, Ročník a približný termín, kedy ste návratku odoslali. Ihneď budeme Váš problém riešiť. Ostatní: Ak ste poslali vyplnené čestné vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení a do 14 dní Vám preukaz nebol vydaný, zašlite email na preukazy@umb.sk s nasledovnými údajmi: Meno, Priezvisko, Fakulta, Ročník a približný termín, kedy ste vyhlásenie odoslali. Ihneď budeme Váš problém riešiť.
 8. Svoje študium ukončím štatnou skúškou na konci augusta, avšak platnosť karty mi vypršala/vyprší k 30.6. Ešte študujem na UMB. Ako je to možné vyriešiť, aby mi preukaz platil do konca septembra (resp. do 2. termínu štátnic)?
  • Podľa bodu (2) článku 3 Metodického usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta „Koniec platnosti preukazu študenta v príslušnom akademickom roku je 30. septembra kalendárneho roku, v ktorom končí príslušný akademický rok. V akademickom roku, v ktorom má študent podľa študijného plánu absolvovať štúdium, je koniec platnosti preukazu študenta 30. júna príslušného akademického roku; ak študent do tohto dňa štúdium neukončí, platnosť preukazu študenta sa predlžuje podľa prvej vety.“

   Keďže ste v záverečnom roku štúdia, tak pri zápise v septembri bol v systéme a následne v čipe nastavený dátum platnosti preukazu pre dopravné aplikácie do 30.6. nasledujúceho roka. 
   Platnosť Vášho preukazu je možné predĺžiť do 30.9. na základe potvrdenia o štúdiu (zo študijného oddelenia), kde je vyznačené plánované ukončenie štúdia v auguste.

   Je potrebné uskutočniť nasledovné kroky:
   1. Získať potvrdenie o návšteve školy s augustovým dátumom ukončenia na študijnom oddelení Vašej fakulty.
   2. Zastaviť sa osobne v Kancelárii preukazov UMB s potvrdením (z bodu 1.) a Vaším preukazom študenta. Po kontrole potvrdenia a dát v systéme bude v kancelárii platnosť Vášho preukazu predĺžená a v čipe aktualizovaná do 30.9.

   Iným spôsobom – na diaľku – je nutné vykonať nasledovné kroky:
   1. Získať potvrdenie o návšteve školy s augustovým dátumom ukončenia na študijnom oddelení Vašej fakulty.
   2. Poslať mail na preukazy@umb.sk so žiadosťou o predĺženie platnosti. Do prílohy dajte odfotené potvrdenie (z bodu 1.)
   3. Keď Vám príde odpoveď, potvrdzujúci mail o predĺžení platnosti preukazu v informačnom systéme UMB, potom podľa aktuálneho miesta pobytu vyhľadajte niektorý z UNI terminálov. Priložte Váš preukaz k čítačke, aby v čipe preukazu bola platnosť dopravných aplikácií predĺžená do 30.9. 
   Zoznam UNI terminálov je na https://www.preukazstudenta.sk/#mapa_terminalov

   V prípade otázok neváhajte kontaktovať mailom Kanceláriu preukazov UMB preukazy@umb.sk

 9. Ako požiadať o vrátenie poplatku?