Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Novým vedúcim Katedry telesnej výchovy a športu UMB sa stal Jiří Michal


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici