Inštrukcie k ubytovaniu zahraničných študentov na UMB

Už nie je aktuálne

Vážená študentka, vážený študent,


ako sme Vás informovali v pokynoch zverejnených 21. 8. 2020každý zahraničný študent, ktorý bude v zimnom semestri akademického roku 2020/2021 ubytovaný v študentských domovoch UMB, je pri nástupe na ubytovanie povinný mať absolvovanú karanténu a preukázať sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19.

UMB poskytne svojim zahraničným študentom možnosť absolvovať povinnú 5-dňovú karanténu ukončenú testovaním na COVID-19.

Miesto karantény: Študentský domov ŠD5, Ružová ulica č. 15, Banská Bystrica.
Ubytovanie je organizované v 5-členných skupinách študentov v spoločnej ubytovacej bunke.

Karanténa na internáte UMB je spoplatnená. Poplatok vo výške 200,- eur hradí zahraničný študent v hotovosti pri nástupe do karanténneho režimu. Poplatok zahŕňa kalkuláciu reálnych nákladov na šesť dní pobytu vrátane započítania doby čakania na výsledok testu:

  • ubytovanie v ŠD5,
  • celodennú stravu,
  • upratovacie služby,
  • dezinfekciu priestorov,
  • test na COVID-19,
  • dopravu z ŠD5 na internát po skončení karantény,
  • bezpečnostnú službu.

V prípade nevyhnutnosti dlhšieho zotrvania v karanténe študent doplatí poplatok vo výške 30,- eur za každý ďalší deň.

Na povinnú 5-dňovú karanténu v ŠD5 UMB je možné nastúpiť v týchto termínoch: 3. 9., 7. 9., 10. 9., 14. 9. 2020.

Nástup na konkrétny termín karantény je možný len na základe potvrdenej rezervácie od príslušnej referentky pre medzinárodnú spoluprácu.

Zahraničný študent, ktorý sa rozhodne absolvovať karanténu a zabezpečiť si test na COVID-19 individuálne mimo UMB, sa preukáže negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pri nástupe na ubytovanie a pri zápise na štúdium.

Karanténny režim UMB odporúčame využiť aj tým zahraničným študentom UMB, ktorí nebudú v 2020/2021 ubytovaní v študentských domovoch, ale zabezpečili si iný spôsob ubytovania.

V prípade záujmu o využitie tejto služby kontaktujte referentku pre medzinárodnú spoluprácu na Vašej fakulte: