doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.docent, prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

Telefón 048/446 7114, 7412E-mailimrich.nagy@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra histórie
Ďalšie pracoviskáFilozofická fakulta / Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť