Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ľudia so znevýhodnením nadobudli zručnosti ako dobrovoľníci


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici