Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


VIAMO platba

Video príklady zadania platby

Za stravovanie v jedálni Tajovského 40, ubytovanie v internátoch, preukazy (nový, známka, duplikát)

     

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici