Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Nuno Guimarae, bývalý doktorand na FPV o zrazenom tvorovi


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici