Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Mgr. Lívia Nemcová, PhD.

Mgr. Lívia Nemcová, PhD.odborný asistent, prodekan pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 4227, 4755E-maillivia.nemcova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra pedagogiky PDF
Ďalšie pracoviskáPedagogická fakulta / Prodekanka pre pedagogickú činnosť - prodekan pre pedagogickú činnosť