Študentské domovy

Obmedzuje sa vstup do priestorov ŠD iba osobám ubytovaným v danom študentskom domove a osobám pracujúcim v ich priestoroch. Vstup ostatnej verejnosti sa obmedzuje iba na prevádzky, ktoré poskytujú svoje služby v priestoroch študentského domova a sú dostupné verejnosti.

Návštevy v študentských domovoch sú zakázané.

Pri prevádzke študentských domovov sú všetky osoby povinné riadiť sa opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.