Výkon práce zamestnancov

Všetci zamestnanci univerzity pracujú na svojich pracoviskách v štandardnom režime na ustanovený pracovný čas pri dodržiavaní protiepidemických opatrení.