Pracovné cesty a prijatia zahraničných partnerov

Domáce pracovné cesty sú povolené bez obmedzení.

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov sa povoľujú v nevyhnutných prípadoch, v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Študentské mobility do zahraničia sú povolené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Prijatia zahraničných partnerov a študentov sú povolené v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.