Konzultačné hodiny, úradné hodiny

Pri zabezpečení a výkone konzultačných hodín, prevádzkových hodín a výpožičných hodín sú všetky zainteresované osoby povinné riadiť sa protiepidemickými opatreniami.

  • Úradné hodiny študijných oddelení a referátov

Úradné hodiny študijných oddelení a referátov sa realizujú v štandardnom režime.

Odporúča sa aj naďalej realizovať komunikáciu študentov a zamestnancov s uvedenými oddeleniami, referátmi, elektronickou formou alebo telefonicky. V prípade nevyhnutnosti osobnej návštevy sa odporúča študentom a zamestnancom, ako aj verejnosti, dohodnúť návštevu študijného oddelenia alebo príslušného referátu vopred telefonicky alebo e-mailom.

Podrobnosti o úradných hodinách študijných oddelení a referátov fakúlt stanovia dekanky a dekani jednotlivých fakúlt a nimi poverené osoby.

  • Konzultačné hodiny vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

Odporúča sa aj naďalej realizovať komunikáciu študentov s vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi elektronickou formou alebo telefonicky.