Stravovacie a iné prevádzky

Riadia sa aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a dodržiavajú protiepidemické opatrenia.