Prevádzkové a výpožičné hodiny UK UMB

Informácie dostupné na webovej stránke UK UMB https://www.library.umb.sk/