Hromadné podujatia

Hromadné a spoločenské podujatia organizované UMB, študentskými organizáciami alebo inými subjektmi na pôde UMB sa obmedzujú na minimum a konajú sa pri dodržiavaní všetkých protiepidemických opatrení a všeobecných hygienických pravidiel.