Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Preukaz pre študenta 1.ročníka v AR 2021/2022

  Z dôvodu rôznej formy zápisu na jednotlivých fakultách (elektronický alebo fyzický zápis), možnej pandemickej situácie ohľadom COVID-19, prípadného posunutia výučby a minimalizovania hromadenia študentov pri preberaní preukazov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici realizuje dve možnosti získania preukazu študenta.

  1) Osobne prevziať aktivovaný preukaz

  Podmienky vydania preukazu:

  • V prípade potvrdenia návratky uchádzača v systéme AiS2 ak je uhradený a spárovaný poplatok za preukaz a je nahratá vhodná fotografia.
  • V prípade dodatočného získavania preukazu ak je poslaný mail so všetkým potrebným podľa informácií na stránkach Preukaz denného, resp. externého študenta a platba za preukaz je uhradená a spárovaná.
  • Študenti dennej formy pred prevzatím preukazu musia odovzdať vypísaný a podpísaný dokument Prihláška za člena - evidenčný list CKM SYTS.

   

   

  2) Poštou na adresu iba v rámci Slovenskej republiky

  Pri záujme o poslanie preukazu študenta UMB poštou je nasledovný postup.

  a) Prevodom na účet uhraďte poplatok za poštovné a balné

  suma: 2,50 €
  IBAN účtu: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
  BIC: SPSRSKBA
  kód banky: 8180
  variabilný symbol (povinný údaj - ako identifikátor účelu platby): 9666
  špecifický symbol (povinný údaj - ako identifikátor platiteľa): identifikačné číslo osoby v AiS2
  správa pre adresáta: meno a priezvisko študenta

  b) Pošlite mail na adresu preukazy@umb.sk  – Žiadosť o poslanie preukazu poštou

  V texte mailu nezabudnite uviesť

  • fakultu, na ktorej študujete;
  • osobné číslo v AiS2;
  • adresu, ak sa Vaša požadovaná adresa líši od adresy trvalého pobytu v systéme AiS2. 

  Do prílohy mailu zadajte:

  • elektronickú verziu potvrdenia o uhradení poplatku (časť výpisu, vytlačenie prevodu z internet bankingu, kópia platobného príkazu zadaného v banke - slúži iba pre informáciu),
  • študenti dennej formy aj odfotený alebo oskenovaný vypísaný a podpísaný dokument Prihláška za člena - evidenčný list CKM SYTS.

  Po obdržaní platby na účte UMB za podmienky správnych platobných údajov bude aktivovaný preukaz študenta zaslaný doporučene na Vašu adresu trvalého bydliska registrovanú v systéme AiS alebo na inú adresu uvedenú v mailovej žiadosti.