Preukaz zamestnanca

UMB vydáva preukaz zamestnanca pre naplnenie ustanovení UMB a zákonníka práce o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pre zvýšenie ochrany hmotného aj nehmotného majetku univerzity, jej zamestnancov, študentov a ďalších osôb, ako aj pre umožnenie ich prístupu k automatizovaným službám, ktoré vyžadujú identifikáciu svojich používateľov.

Učitelia, ktorí nemajú nárok na preukaz učiteľa UMB - kartu ITIC a zamestnanci UMB na neučiteľských pozíciách sú držiteľmi preukazu zamestnanca UMB.

Preukaz a jeho funkcie

preukaz zamestnanca do 2014  

Preukaz má v sebe bezkontaktný čip, ktorý umožňuje využitie na ďalšie funkcie.

Na UMB sú využívané aplikácie:

  • v stravovacom systéme Kredit v ŠD1 na Tajovského 40,
  • v univerzitnej knižnici,
  • v dochádzkovom systéme,
  • v prístupovom systéme (rampy, výťahy, učebne).

Mimo prostredia UMB:

  • v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici,
  • v mestskej hromadnej doprave ako elektronická peňaženka.

Cena preukazu

Prvé vydanie preukazu zamestnanca UMB je hradené z fondu zamestnávateľa.

 

 

Súvisiace články