Dokumenty a tlačivá

 

Nový preukaz študenta UMB

Doteraz nebol študent držiteľom preukazu UMB v prislušnej forme.

Denná forma štúdia

 

Nový preukaz zamestnanca UMB

 

Duplikát preukazu UMB

Študent alebo zamestnanec už bol držiteľom preukazu v prislušnej forme / príslušného typu po strate, poškodení, zmene osobných údajov na prednej strane preukazu.

 

Žiadosť o vrátenie poplatku