Dokumenty a tlačivá

Nový preukaz študenta UMB

Doteraz nebol študent držiteľom preukazu UMB v prislušnej forme.

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia

V prípade záujmu o preukaz externého študenta s nálepkou Euro<26

 

Nový preukaz zamestnanca UMB

Duplikát preukazu UMB

Študent alebo zamestnanec už bol držiteľom preukazu v prislušnej forme / príslušného typu po strate, poškodení, zmene osobných údajov na prednej strane preukazu.

Žiadosť o vrátenie poplatku