Duplikát – zamestnanci UMB

Znehodnotenie, zmenu priezviska, stratu, krádež preukazu zamestnanca UMB je používateľ povinný ihneď nahlásiť do Kancelárie preukazov UMB (potrebné údaje: meno, priezvisko, fakulta).
Správca zabezpečí okamžité zablokovanie preukazu UMB pred jeho prípadným zneužitím.

Postup pri vydávaní náhradného preukazu zamestnanca UMB (duplikátu)

1. Zaplaťte poplatok za duplikát preukazu zamestnanca UMB

Vydanie duplikátu preukazu zamestnanca s vizuálom učiteľ (ITIC) alebo zamestnanec je za príslušný poplatok.
Úhradu za duplikát preukazu zamestnanca UMB uskutočnite prevodom na účet:

  • IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
  • variabilný symbol: 9991
  • špecifický symbol: osobné číslo zamestnanca

Poplatok je stanovený nasledovne:

  • učitelia za preukaz s vizuálom ITIC bez platnej licencie: 19,- €;
  • učitelia za preukaz s vizuálom ITIC s platnou licenciou: 9,- €;
  • zamestnanci za preukaz s vizuálom zamestnanec: 8,- €.

2. Vyplňte žiadosť o duplikát

Stiahnite si tlačivo žiadosti o duplikát (nižšie v prílohách)

Žiadateľ vyplní všetky položky. Uvedie dôvod (napr. strata, znehodnotenie, zmena priezviska, ...), pre ktorý žiada vydať duplikát preukazu UMB.

Prílohou žiadosti je potvrdenie o uhradení poplatku (výtlačok z internet bankingu alebo prikaz na uhradu v banke).

3. Doručte žiadosť do Kancelárie preukazov UMB

Poštou na adresu:
Multifunkčné preukazy UMB
Rektorát - UAKOM
Národná 12
974 01 Banská Bystrica;
alebo vnútornou poštou alebo osobne prineste v úradných hodinách do kancelárie Multifunkčných preukazov UMB v novej budove Ekonomickej fakulty, Cesta na amfiteáter 1, č. 323.

V období od 4 do 10 dní od prijatia náležitostí bude preukaz zaslaný na Referát miezd a ľudských zdrojov príslušnej organizačnej súčasti UMB. Tam si vytlačený preukaz prevezmete. V prípade osobnej navštevy kancelárie preukazov Vám preukaz bude vyhotovený na počkanie.

Prenos kreditov a ďalší postup po vydaní duplikátu preukazu zamestnanca UMB

Stravovanie v ŠJ1 na Tajovského 40

V kancelárii jedálne ŠJ1 Vám aktivujú novú kartu k Vášmu účtu v stravovacom systéme.

Univerzitná knižnica UMB a Štátna vedecká knižnica

Je potrebné oznámiť, že máte duplikát preukazu, aby Vám zaviedli nové číslo karty do systému.

Doprava

Ak ste využívali kartu u dopravcov ako elektronickú peňaženku (mali ste nejaký kredit na starej karte), tak v kancelárii preukazov dostanete potvrdenie o duplikáte preukazu. Na základe potvrdenia Vám v dopravnej kancelárii príslušného dopravcu prenesú zostatkový kredit na novú kartu.

Dopravná kancelária SAD Zvolen, ktorá prevádzkuje MHD v Banskej Bystrici, je na autobusovej stanici.