Preukaz učiteľa

    vizual ITIC 2015

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC

je jediným celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút učiteľa. Neustálym rozvojom medzinárodného preukazu učiteľa ITIC a trhového trendu vydávať multifunkčné karty je od roku 2002 preukaz ITIC vydávaný ako multifunkčný preukaz s čipom na slovenských vysokých školách a univerzitách, ktoré v rámci tohto zaujímavého projektu participujú.

Kto má naň nárok

Preukaz ITIC je možné vystaviť iba učiteľom:

  1. zamestnaným na hlavný pracovný pomer v príslušnom akademickom roku vo vzdelávacích inštitúciách MŠ SR (minimálny rozsah pracovného úväzku je 18 hodín týždenne)
  2. zamestnaným na vedľajší pracovný pomer vo vzdelávacích inštitúciách MŠ SR s podmienkou, že nesmie zároveň vykonávať iné zamestnanie ako pedagogickú činnosť (minimálny rozsah pracovného úväzku je 10 hodín týždenne)

Vizuál preukazu a informácie o platnosti členstva ITIC

Pre učiteľov, ktorí svoj Univerzitný preukaz ITIC dostali v predchádzajúcich akademických rokoch a aj tento rok chcú využívať výhody a zľavy, ktoré im členstvo ITIC poskytovalo, je tu možnosť zakúpiť si prolongačnú známku ITIC, ktorá predĺži platnosť Univerzitného preukazu a zároveň členstva ITIC až do 31.12.

Kde si môžete predĺžiť platnosť preukazu ITIC

V kancelárii preukazov UMB
Cesta na amfiteáter 1
Nová budova Ekonomickej fakulty, 3. poschodie, číslo dverí 323
Tel. 048 446 6758
Mobil: 0917 720 871
Email: preukazy@umb.sk 

Zľavy na preukaz ITIC

Subjekty, ktoré poskytujú zľavu, ľahko identifikujete podľa nálepky s textom ITIC. Vo všetkých krajinách sveta kde platí ITIC, môžete osobne alebo telefonicky kontaktovať národnú organizáciu, ktorá Vám ochotne podá ďalšie informácie.

Kompletný zoznam zliav mate k dispozícii na

https://itic.sk/zlavy-na-slovensku/ 

Informácie o využití preukazu v zahraničí nájdete na www.isic.org 

Cena preukazu

Prvé vydanie preukazu učiteľa UMB - karty ITIC je hradené z fondu zamestnávateľa.

Cena prolongačnej známky ITIC je od akademického roku 2017/2018 10,-€.

 

Súvisiace články