Preukaz učiteľa

    vizual ITIC 2015

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC

je jediným celosvetovo uznávaným dokladom preukazujúcim štatút učiteľa. Neustálym rozvojom medzinárodného preukazu učiteľa ITIC a trhového trendu vydávať multifunkčné karty je od roku 2002 preukaz ITIC vydávaný ako multifunkčný preukaz s čipom na slovenských vysokých školách a univerzitách, ktoré v rámci tohto zaujímavého projektu participujú.

Kto má naň nárok

Držiteľom preukazu ITIC môže byť pracovník vykonávajúci priamu alebo nepriamu pedagogickú, teda výchovno-vzdelávaciu činnosť, a to:

  • pedagogický pracovník (učiteľ, vysokoškolský učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, školský tréner, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg, učiteľ profesijného rozvoja, vedúci pedagogický zamestnanec) alebo
  • odborný pracovník (výskumný pracovník, umelecký pracovník, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg),

pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:

  1. pracovník je v pracovnom pomere s úväzkom min. 18 hodín týždenne, alebo
  2. pracovník je na dôchodku s pracovným úväzkom v rozsahu minimálne 1 hodina týždenne, alebo
  3. pracovník je na materskej dovolenke, resp. rodičovskej dovolenke, pričom pred odchodom na materskú/rodičovskú dovolenku spĺňal podmienky na vystavenie preukazu ITIC uvedené v bode a.

Vizuál preukazu a informácie o platnosti členstva ITIC

Pre učiteľov, ktorí svoj Univerzitný preukaz ITIC dostali v predchádzajúcich akademických rokoch a aj tento rok chcú využívať výhody a zľavy, ktoré im členstvo ITIC poskytovalo, je tu možnosť zakúpiť si prolongačnú známku ITIC, ktorá predĺži platnosť Univerzitného preukazu a zároveň členstva ITIC až do 31.12.

Kde si môžete predĺžiť platnosť preukazu ITIC

V kancelárii preukazov UMB
Cesta na amfiteáter 1
Nová budova Ekonomickej fakulty, 3. poschodie, číslo dverí 323
Tel. 048 446 6758
Mobil: 0917 720 871
Email: preukazy@umb.sk 

Zľavy na preukaz ITIC

Subjekty, ktoré poskytujú zľavu, ľahko identifikujete podľa nálepky s textom ITIC. Vo všetkých krajinách sveta kde platí ITIC, môžete osobne alebo telefonicky kontaktovať národnú organizáciu, ktorá Vám ochotne podá ďalšie informácie.

Kompletný zoznam zliav mate k dispozícii na

https://itic.sk/zlavy-na-slovensku/ 

Informácie o využití preukazu v zahraničí nájdete na www.isic.org 

Cena preukazu

Prvé vydanie preukazu učiteľa UMB - karty ITIC je hradené z fondu zamestnávateľa.

Cena prolongačnej známky ITIC je od akademického roku 2017/2018 10,-€.

 

Súvisiace články