Zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie

Dňa 6. októbra 2020 zasadala Slovenská rektorská konferencia na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, za prítomnosti 26 rektoriek a rektorov slovenských univerzít, vrátane všetkých rektorov verejných a štátnych vysokých škôl. Jednomyseľne schválili vyhlásenie, ktorým vyjadrili nesúhlas s oklieštením akademickej samosprávy tak, ako je navrhnuté v Národnom integrovanom reformnom pláne zverejnenom ministrom financií 5. októbra 2020.

„SRK sa oboznámila s Národným integrovaným reformným plánom a považuje ho v časti vysokých škôl za solídny základ verejnej diskusie. Rektori a rektorky sa stotožňujú s potrebou inovovať a spružniť systém riadenia VŠ formou posilnenia manažérskych prvkov a rozumného vyváženia kompetencií orgánov akademickej samosprávy," uvádza sa vo vyhlásení.

V žiadnom prípade sa SRK nestotožňuje s navrhovaným oklieštením akademickej samosprávy. V navrhovanej verzii ho vníma ako faktický koniec autonómnosti vysokého školstva v SR. SRK nesúhlasí s navrhovaným modelom, v ktorom sa voľba akademických funkcionárov presúva z rúk akademických senátov na novokreované správne rady.

„Akademické slobody stelesnené v systéme akademickej samosprávy SRK považuje za zásadný výdobytok „Novembra 1989“ a za nadviazanie na akademické privilégiá stredovekých univerzít, k odkazu ktorých sa slovenské univerzity a vysoké školy hrdo hlásia," uvádza SRK.