https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Z dielne UMB - SÚŤAŽ pre študentov

Začiatok (dátum, čas): 23. 2. 2016, 8:00
Koniec (dátum, čas): 10. 3. 2016, 15:00

Zapoj sa do súťaže.

 

Úlohou je vytvoriť POZDRAV zameraný na  témy:

Podmienkou účasti v súťaži je spracovanie pozdravu na zadanú tému. Každá téma musí byť spracovaná v samostatnom pozdrave. Súťaž je zameraná na 2 samostatné pozdravy. Zúčastniť sa môžete zapojením do jednej alebo obidvoch tém. Vyhodnotenie bude prebiehať samostatne pre každú tému.

Pravidlá súťaže:
Súťaž prebieha od 23. 2. do 10. 3. 2016

Použitá technika je ľubovoľná. Výtvarná práca (kresba, maľba, grafika), fotografia, grafické spracovanie. Práca  musí byť statický podklad na pozdrav.

Víťazný pozdrav bude použitý na web stránke UMB.

Práce musia byť označené kontaktom na súťažiaceho: meno, priezvisko, telefonický, e-mailový kontakt a názov fakulty.


Práce môžu súťažiaci posielať na mailovú adresu: marketing@umb.sk predmet e-mailu: Z dielne UMB alebo priniesť osobne na Rektorát UMB v Národnej ulici 12 v Banskej Bystrici. Na obálku uviesť referát marketingovej komunikácie, súťaž: Z dielne UMB.

Odovzdaním práce do súťaže súťažiaci potvrdzuje autorské práva súťažného návrhu a súhlasí s využívaním jeho práce na účely Univerzity Mateja Bela.


Víťazný návrh vyberie porota.

Kritériá hodnotenia: originálnosť nápadu a originálnosť spracovania

Po zozbieraní súťažných návrhov bude spustené aj hlasovanie o HLAS UMB, kde budú môcť študenti, zamestnanci a priatelia UMB hlasovať za víťazný návrh.

Cena pre víťaza: štipendium vo výške 100 € za každý víťazný návrh

V prípade otázok kontaktujte: marketing@umb.sk

Z dielne UMB - SÚŤAŽ pre študentov