Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Voľby štyroch zástupcov UMB do Študentskej rady vysokých škôl v elektronickej forme

  Vážení členovia študentskej časti akademickej obce UMB,

   

  V súlade so Zásadami volieb zástupcov UMB do Študentskej rady vysokých škôl, ako aj Štatútom Študentskej rady vysokých škôl, Akademický senát UMB Uznesením zo dňa 18. októbra 2021 vyhlásil voľby 4 zástupcov UMB do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2021 – 2024.

   

  Na základe vyššie uvedeného Volebná komisia oznamuje všetkým členom študentskej časti akademickej obce UMB, že voľby štyroch zástupcov UMB do Študentskej rady vysokých škôl na volebné obdobie 2021 – 2024 s

  a uskutočnia

   

  dňa 10. novembra 2021 (streda) v čase od 09.00 do 14.00 hod.,

  a to elektronickou formou prostredníctvom

  Akademického informačného systému (AIS).

   

  Každému oprávnenému voličovi sa po prihlásení do systému AIS zobrazí v hlavnom menu v sekcii Dotazníky – Voľby zástupcov UMB do Študentskej rady vysokých škôl, hlasovací lístok s menami navrhnutých kandidátov za študentskú časť akademickej obce UMB, ktorými sú (v abecednom poradí):

  1. Dvorščáková Emma – študentka 2. ročníka dennej formy I. stupňa štúdia v študijnom programe: Medzinárodné vzťahy – Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
  2. Hanuska Lukáš, Bc. – študent 2. ročníka dennej formy II. stupňa štúdia v študijnom programe: Financie, bankovníctvo a investovanie – Ekonomická fakulta UMB
  3. Kalafusová Agáta – študentka 1. ročníka dennej formy I. stupňa štúdia v študijnom programe: Medzinárodné vzťahy – Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB
  4. Majer Armand – študent 2. ročníka dennej formy I. stupňa štúdia v študijnom programe: Učiteľstvo chémie a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – Fakulta prírodných vied UMB
  5. Šuránek Matej, Mgr. – študent 1. ročníka dennej formy III. stupňa štúdia v študijnom programe: Geochémia – Fakulta prírodných vied UMB

  Oprávneným voličom vo voľbách je výlučne člen študentskej časti akademickej obce UMB, ktorú tvoria všetci študenti bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov dennej a externej formy štúdia, ktoré sa realizuje na UMB.

  Oprávnený volič upraví svoj elektronický hlasovací lístok takým spôsobom, že označí (zaklikne) najmenej 1 kandidáta a zároveň najviac 4 kandidátov z radov členov študentskej časti UMB. Následným kliknutím na červené tlačidlo „Anonymizovať“ sa hlasovací lístok uzavrie, anonymizuje a súčasne odošle.

  Odoslaním hlasovacieho lístka s jeho predchádzajúcou anonymizáciou je zabezpečená tajnosť hlasovania, kedy žiadnym dostupným spôsobom nie je možné zistiť, ktorý oprávnený volič akým spôsobom hlasoval, pričom nad priebehom volieb vykonáva dohľad výlučne Volebná komisia, ktorá je viazaná mlčanlivosťou.

  Volebná komisia zároveň upozorňuje všetkých oprávnených voličov, že každý volič je oprávnený na voľbu využiť len jeden elektronický hlasovací lístok, ktorý bude pripravený v systéme AIS a ktorý bude možné upraviť len v čase na to určenom, t.j. dňa  10. novembra 2021 (streda) v čase 09.00 – 14.00 hod.

  Funkcionalita, umožňujúca hlasovanie vo voľbách, sa v AIS objaví až 10. novembra 2021 o 09.00 hod. a následne v AIS bude táto funkcionalita nedostupná od 14.00 hod. rovnakého dňa.

  V prípade, že elektronický hlasovací lístok bude upravený inak ako stanoveným spôsobom, bude neplatný.

   

  V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov pri hlasovaní sa obráťte na predsedu Volebnej komisie Mgr. Jakuba Dzimka prostredníctvom e-mailu jakub.dzimko@umb.sk.

   

  Mgr. Jakub Dzimko

  predseda Volebnej komisie pre voľby zástupcov UMB do ŠRVŠ