Úspešný prvý Staff Week na UMB

V dňoch 4. až 7. septembra sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici po prvýkrát konal takzvaný Staff Week v rámci mobility jednotlivcov programu Erasmus+ KA103. Na pôde našej univerzity sa stretlo 16 účastníkov z Poľska, Nemecka, Francúzska, Talianska a Španielska.
Program začal v utorok predstavením univerzity. Účastníkov krátko privítal prorektor, zastupujúci prorektorku pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB, doc. Ing. Marek Drímal, PhD. Doktorandi z Ekonomickej fakulty UMB Ing. Matúš Marciš a Ing. Janka Sokolová prezentovali našu krajinu a jej kultúru. Vedúca marketingového oddelenia Ing. Dana Straková predstavila univerzitu a jej študijnú ponuku. Zvyšok dňa patril účastníkom. Mali možnosť krátko predstaviť svoje univerzity, svoju prácu a študijné programy. Doktorka Slavomíra Očenášová-Štrbová veľmi pútavo previedla účastníkov historickou časťou mesta. Ďalší deň čakali účastníkov dva zaujímavé workshopy. Workshop knižnice viedla pani doktorka Jurašková a workshop projektového centra viedli Ing. Zuzana Kvetková a Ing. Ivana Kýpeťová.
Poobedňajšia časť patrila programu Erasmus+, akým spôsobom je na univerzite organizovaný, koľko mobilít sa na univerzite realizuje, aké zahraničné partnerstvá má univerzita nadviazané a predstavili sa aj zástupcovia študentskej dobrovoľníckej organizácie ESN Banská Bystrica. Krátky vstup mala doktorka Ingrid Balážová z Filozofickej fakulty. Účastníci spoločne vycestovali na výlet do Španej doliny, kde ich s veľkou radosťou sprevádzala rodáčka z obce, doktorka Škvareninová.
Celý štvrtok patril návštevám jednotlivých fakúlt. Účastníkov ráno prevzala pani Janka Miková z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a neskôr ich čakal bohatý program na Ekonomickej fakulte UMB, kde sa mohli naučiť napríklad aj pár slov po slovensky. Potom sa účastníci vybrali na ďalšie fakulty podľa ich vlastných preferencií, kde sa im venovali zástupcovia fakúlt, ktorí predstavili to najzaujímavejšie, čo na svojej pôde ponúkajú.
Program Staff Weeku skončil večerou s rektorom Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. v hoteli Národný dom, kde sme sa všetci spoločne mali možnosť výborne navečerať, porozprávať a pozrieť si vystúpenie Univerzitného folklórneho súboru Mladosť pod vedením doktora Martina Urbana.
Účastníci ocenili program aj výbornú organizáciu Staff Weeku a kontakty, ktoré týmto vznikli budú dobrým základom pre budúcu spoluprácu.
Program organizoval referát pre medzinárodnú spoluprácu R-UMB. Účastníkov sprevádzala a program organizovala Mgr. Lucia Oboňová a Mgr. Andrea Bobáková zabezpečovala hladký priebeh všetkých aktivít. Vďaka výbornej spolupráci referátu, zástupcov fakúlt, prodekanov pre medzinárodnú spoluprácu a ich referátov sa prvý Staff Week úspešne zapísal medzi akcie organizované pre zahraničných partnerov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Mgr. Lucia Oboňová