Úspešné podujatie Svetový deň pohybom ku zdraviu

Sedavý spôsob života je síce pohodlný, ale skrýva v sebe množstvo zdravotných rizík. Na tento fakt chce upozorniť Svetový deň pohybom ku zdraviu. Pri tejto príležitosti pripravila Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva podujatie, ktoré sa konalo 10. mája v priestoroch Europa Shopping Center Banská Bystrica.

Počas celého dňa bol pre verejnosť pripravený zaujímavý program. Okrem meraní a testov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva si mohli návštevníci ESC Banská Bystrica zmerať aj zloženie tela pomocou bioimpedančného zariadenia, diagnostikovať rovnováhové schopnosti a svoju dynamickú a statickú silu.


Pre deti bol pripravený pestrý športový program. Nechýbali atletické disciplíny, streľba na kôš, basketbal a jumping na malých trampolínach. Zároveň si mohli vyskúšať, aké je to byť hokejovým brankárom a zahrať si hokej s Hokejovým tímom UMB. Karate klub ŠK UMB si pripravil ukážky techník karate a sebaobrany.