Úspešná prezentácia zboru Mladosť

V dňoch 27. 6. – 1. 7. 2019 sa Univerzitný spevácky zbor MLADOSŤ zúčastnil medzinárodného festivalu speváckych zborov v Prahe, ktorý organizovala agentúra Musica Orbis. Na festivale sa zúčastnili spevácke zbory:  Los Angeles Choir Singers: Young Men´s Ensemble (USA) – dirigent Steven Kronauer, as. Eric Lifland),   chlapčenský zbor z USA, Calgary Children´s Choir (CANADA) – dirigent Marni Ströme (f) – detský zbor, Pěvecké sdružení pražských učitelek (Praha, CZ) - dirigent Ivan Zelenka, dospelý zbor,  volný repertoár, Musica e Danza (Praha, CZ) - dirigent Adéla Nedvědová-Chválová, detský zbor do 16 let, volný repertoár, Mládí (Jablonec nad Jizerou, CZ) – dirigent Květa Kavánová, mládežnický sbor do 26 let, voľný repertoár, folklór, Strumočok Žitomyr – Ukrajina – dirigent Elena Malinovska, detský zbor do 16 let, spiritual music, folk music, SZ Mladosť (SK) – UMB Banská Bystrica – univerzitný zbor – dirigent Prof. Milan Pazúrik, do 26 let, voľný repertoár, Spjevule (SK) – Skalica – vedúci skupinyMiroslav Buzrla, folklór.

Medzinárodná porota pracovala v zložení: predseda - Michal Hájek, členovia - Luboš Hána,  Janka Rychlá, Jaroslav Brych, Jürgen Partaj (A).                

                                                                                                                                                       

Celý festivalový program začal stretnutím všetkých zúčastnených speváckych zborov na Staromestskej radnici  na Staromestkom náměstí v obradnej sieni, kde v piatok popoludní sa uskutočnilo oficiálne privítanie  „radní pro kulturu“ s Hanou Třeštíkovou a zároveň boli  len pre účastníkov otvorené slávnostné priestory „starobylej Radnice“. Večer o 19.00 už prebiehalo zahájanie festivalu a otvárací  KONCERT v Muzeu hudby (Karmelitská ul., Malá strana), kde sa predstavili svojím umením všetky zúčastnené vokálne telesá, otvárací prejav mal - John Tregellas - riaditeľ Prague Concert Company. Na úvod vystúpil hosť festivalu skupina „Kolenem“  a následne sa predstavili všetky zbory s jednou skladbou (cca 5. min).

Sobota  sa niesla už v súťažnom duchu, keď súťaž prebiehala popoludní v kostole sv. Šimona a Judy (U milosrdných, Staré Město), postupne  podľa jednotlivých kategórií – Duchovná hudba, Folklór, Voľný repertoár. V súťaži speváckych zborov Univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť z Banskej Bystrice získal v kategórii Duchovná hudba i kategóri Folklór zhodne dva strieborné diplomy.                                                                                          

Nedeľa bola pre spevákov mimoriadne zaujímavá, emotívná a zážitková, pretože niektoré zbory sa zúčastnili na sv. omši na Pražskom hrade v Katedrále sv. Víta, kde sa spoločným spevom predstavili v skladbách Cantate Domino a O solutaris Hostia spolu so zborom chrámu – „Svatovítská schola“. Po sv. omši každý zbor zaspieval 1 skladbu sám ako teleso, čo zanechalo u mnohých spevákov emotívny zážitok a u poslucháčov umelecký dojem.

Posledný umelecký výstup telies bol organizovaný v rôznych kostoloch v Prahe – v Starom Meste. Nášmu zboru bol priradený kostol sv. Martine ve zdi (Martinská 8, Staré Město), kde sa predstavil zbor Mladosť výborným speváckym výkonom a umeleckou kvalitou, čo odmenilo publikum vytrvalým potleskom a vyžiadalo si aj prídavok. Na koncerte v kostole u sv. Martina ve zdi spoluúčinkoval aj ukrajinský detský zbor so Žitomyru - Strumočok (UA).

Vyvrcholením festivalu bola potom v nedeľu večer  (30.6.) - plavba po Vltavě na lodi Czechia s večerou pre všetkých účastníkov festivalu, prehliadka pamiatok z lode a spoločné spievanie národných piesní.

Záverom je treba poďakovať hlavne organizátorom festivalu (najmä Marii Rýdlové a celému kolektívu) za svedomitú a perfektnú prípravu, korešpondenciu, komunikáciu a ústretovosť riešiť všetky otázky, ktoré sa viažu na takéto významné medzinárodné podujatie. 

Prof. Milan Pazúrik

 

www.musicaorbis.com/about-choir-festival