Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Zmena začiatku výučby v AR 2020/2021

Dňa 17. augusta 2020 sa na Rektoráte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo pracovné stretnutie rektora a zástupcov vedenia UMB s delegáciou ministerstva školstva vedenou pánom ministrom Gröhlingom. Počas rokovania bola ministrom školstva poskytnutá aj informácia o požiadavke na rektorov slovenských vysokých škôl, v rámci ktorej „minister školstva v súvislosti s koronakrízou považuje za nevyhnutné, aby sa časový odstup medzi začiatkom školského roka na základných a stredných školách a začiatkom akademického roka na vysokých školách predĺžil o približne jeden mesiac, pričom na základe vzájomnej diskusie je ako najvhodnejší termín odporúčaný pondelok 28. septembra 2020, resp. neskôr“. V tejto súvislosti tlmočil pán rektor súhlas Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici so začiatkom výučby v akademickom roku 2020/2021 dňa 28. septembra 2020.

 

Zmena začiatku výučby v  AR 2020/2021