Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Prerušenie prezenčnej metódy výučby

Prerušenie prezenčnej metódy výučby

Výučba na dennom štúdiu v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 sa začala 28. septembra 2020. Každá fakulta a súčasť univerzity má vytvorený krízový štáb, na ktorý boli vedením univerzity delegované silné kompetencie a zodpovednosti za organizáciu prevádzky. Nastavenie vzdelávacieho procesu v súlade s odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, a tiež v súlade s opatreniami prijatými na úrovni vedenia univerzity, je v kompetencii dekanky a dekanov fakúlt UMB.

Výučba v zimnom semestri sa začala prevažne prezenčnou metódou výučby na všetkých fakultách UMB okrem Právnickej fakulty UMB, ktorá realizuje výučbu v zimnom semestri plne dištančnou výučbou.

Od 12. októbra  2020 nastáva zmena v metóde výučby na fakultách UMB: