Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Aktuality - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 z 11. 3. 2020

Rektor Univerzity Mateja Bela po prerokovaní v Pracovnej skupine UMB pre prijímanie opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2, vydáva dňa 11. marca 2020 v záujme predchádzania šírenia ochorenia COVID-19 nasledovné rozhodnutia:

  1. Nariaďuje vedúcim pracovníkom súčastí UMB, aby  zamestnancom, ktorí dosiahli vek 60 a viac rokov a osobám so zdravotnými komplikáciami umožnili prácu na doma. Zároveň dôrazne odporúča umožniť všetkým ostatným zamestnancom, u ktorých to charakter práce dovoľuje, prácu na doma. Práca na doma sa umožňuje po dočerpaní zostatku riadnej dovolenky za rok 2019.
  2. Zároveň nariaďuje všetkým zamestnancom bezodkladne čerpať zostatok riadnej dovolenky za rok 2019.
  3. Zamestnanci pracujúci na zmeny, zabezpečujúci nepretržitú prevádzku, prípadne takí, ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná, budú naďalej vykonávať prácu na určenom pracovisku v súlade s pokynmi priameho nadriadeného.
  4. Prístup do priestorov UMB sa odporúča obmedziť len na opodstatnené prípady.
  5. S účinnosťou od 12. marca 2020 sa rušia všetky zahraničné aj domáce pracovné cesty a zamedzuje sa prijímanie návštev. 
  6. Zatvorené sú Univerzitná knižnica a jej pracoviská, telocvične, plaváreň.

 

 

                                                                               doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

                                                                                  rektor UMB