Univerzita mestu, mesto univerzite

Dňa 16. decembra 2015 sa v historickej radnici Banskej Bystrice uskutočnilo tretie podujatie z cyklu UNIVERZITA MESTU A MESTO UNIVERZITE. Program decembrového podujatia tvorila prezentácia básnických textov vysokoškolských pedagógov: Bronislavy Kasáčovej (PdF UMB), Júliusa Lomenčíka (FF UMB), Petra Papša (PdF UMB) a Jozefa Tatára (FF UMB), ktorí sa etablovali v kontexte slovenskej literatúry vydaním autorskej básnickej knihy. Podvečer bol spojený s výstavou víťazných prác súťaže Foto z letných prázdnin študentov Ekonomickej fakulty UMB. Program uzavreli Muzikantské deti Bela Felixa výberom z jeho umeleckej tvorby, v ktorom sa predstavili Zuzana Felixová, Michaela Mráziková, Richard Felix a Juraj Haško.