UMB súčasťou 5. ročníka China – CEEC Educational Cooperation Conference

V dňoch od 8. júna do 10. júna 2018 sa prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. spoločne s vedúcou referátu marketingovej komunikácie Ing. Danou Strakovou zúčastnili na medzinárodnej konferencii a veľtrhu vzdelávania 5th China (Ningbo) – CEEC Education Cooperation Conference and „Belt and Road“ Countries Education Cooperation Summit. Organizátormi podujatia boli Ningbo Municipal People’s Government v spolupráci s agentúrou SARIO.

V deň príchodu našu delegáciu prijal rektor Ningbo City College of Vocational Training (NCC) prof. Shi Ximing a dekanka International School NCC, doc. Miranda Ding, ktorí nám predstavili ich študijnú ponuku a možný prienik medzi našimi univerzitami.

Dňa 9. 6. 2018 sa konalo slávnostné otvorenie konferencie za účasti vysokých predstaviteľov zúčastnených strán a zástupcov delegácií zo všetkých inštitúcií. Na konferencii bolo prítomných 154 vzdelávacích inštitúcií z 30 krajín Európy, Ázie a Afriky. Popoludní sa konal 3rd China-CEEC Business School Summit & The Belt and Road Countries Forum on International Business Education pre univerzity zapojené do tejto iniciatívy.

Na konferencii zároveň vznikol priestor na networking a na výmenu skúseností s predstaviteľmi iných univerzít.

Dňa 10. 6. 2018 sa konal veľtrh vzdelávania 3rd China (Ningbo) – CEEC Education Expo. UMB sa na Expo prezentovala so svojím stánkom, kde nadviazala kontakt s viacerými zahraničnými vysokými školami. Uskutočnilo sa krátke stretnutie s China Jiliang University, ktorá je našou partnerskou inštitúciou pre aktivity v oblasti štandardizácie.

Po skončení medzinárodnej konferencie a veľtrhu vzdelávania, navštívila dňa 11. 6. 2018 delegácia pod vedením prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou partnerskú univerzitu Zheijang Yuexiu University of Foreign Languages (ZYUFL). Išlo o druhé spoločné pracovné stretnutie za prítomnosti vedenia univerzity: prof. Shan Shengjiang, prorektora, dekana Fakulty medzinárodného obchodu, prof. Wei Xiaolin, prorektorky, gestorky pre druhý stupeň štúdia, prof. Georges Ubbelohde, dekana Fakulty cestovného ruchu, Dr. Amit Sharma, výkonného riaditeľa Vzdelávacieho centra medzinárodného obchodu, Dr. Min Li, tajomníčky Fakulty medzinárodného obchodu, Dr. Hu Yanjing, zástupkyne riaditeľky Oddelenia medzinárodnej komunikácie a spolupráce a Chen Pingping, referentky Oddelenia medzinárodnej komunikácie a spolupráce.

Konferencia aj veľtrh vzdelávania rozšírili portfólio kontaktov na partnerské inštitúcie nielen v Číne, ale aj v širšej oblasti Ázie a vytvorili tak predpoklady na ďalšie aktivity.