UMB sa úspešne predstavila na 360. Radvanskom jarmoku

 

 

Univerzita Mateja Bela je dôležitým partnerom mesta Banská Bystrica pri realizácii slávnostných otváracích programov Radvanského jarmoku. Primátor Ján Nosko v tradične dobrej spolupráci s UMB oslovil na dramaturgickú, režijnú a interpretačnú spoluprácu reprezentačné univerzitné umelecké telesá, fungujúce pod odbornou záštitou Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB. Podobne ako minulý rok, aj tentokrát spolupracoval s odborom kultúry na koncepcii piatkových programov režisér a umelecký vedúci UFS Mladosť Martin Urban, nesúce tematiku histórie, symbolov Radvanského jarmoku, príchodu baróna Antona Radvanského V., tohtoročného význačného hosťa, a symbolického odovzdania listinných práv jarmoku do jeho rúk.

V tomto kontexte bol pod umeleckým vedením Mgr. Pavla Martinku, PhD., pripravovaný otvárací koncert Univerzitného komorného orchestra Mladosť s názvom Mvsica temporis antiqvi – Hudba dávnych čias, pozostávajúci z repertoáru starej slovenskej hudby. Orchester Mladosť je umelecké teleso pôsobiace pri Katedre hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. To, ako ho poznáme v súčasnosti, je výsledkom dlhoročného úsilia viacerých zakladateľských osobností a priateľov myšlienky vytvorenia a formovania orchestra v akademickom prostredí Univerzity Mateja Bela. Orchester je jedným z reprezentačných telies Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré sú už roky známe pod svojou spoločnou značkou Mladosť, ktorá vznikla v r. 1970.

V slávnostnom koncerte zazneli klenoty ako Runda régis z Uhrovskej zbierky piesní a tancov z roku 1730, výber skladieb z levočského Pestrého zborníka z čias záverečnej tretiny 17. storočia, historická pieseň z pera Martina Bosniaka, ktorá vznikla v roku 1549 –Píseň o zámku Muránském, Vlašský tanec, ktorého zápis sa nám zachoval vo Vietorisovej tabulatúre z r. 1671. Ďalej Uhorský tanec zaznamenaný pod názvom Hungarikus 16 a Uhorský tanec – Hungarici saltus. Poslednou skladbou tejto suity bola Láska na Uhrovci – skladba napísaná na motívy starej slovenskej piesne Ňetráp zrádná Venuše, pochádzajúca z Uhrovca z 18. storočia. Komorný orchester zahral aj sprievodnú skladbu Gathering k tancu Spoločnosti historického tanca a šermu Fringia z Bratislavy. Finále koncertu prinieslo Sinfoniu a 3, dielo trnavského klasicistického skladateľa Jána Matejoviča.

Komorný orchester zožal zaslúžený aplauz, na ktorý priamo nadväzoval sprievod všetkých účinkujúcich, zavŕšený otváracím ceremoniálom, pod názvom V premenách času.  V krátkych ukážkach priniesli tanečníci Tanečného odboru ZUŠ J. Cikkera, FS Urpín a detské súbory participujúce na festivale Na Baňu klopajú pozvánky na celky nasledujúcich programov.

Po skvelej world music kapele Banda a hodinovom programe Urpínu, predznamenávajúcom 60. výročie súboru, prišiel na rad komponovaný program Radvanský v premenách. V tomto programe sa blysol Univerzitný folklórny súbor Mladosť v netradičnom – husárskom šate. Aj so šabličkami. V spolupráci so skvelou tanečnou skupinou ZUŠ vytvorili vizuálne atraktívny celok s tematikou husárov, vojny a oslavy života. Mladosti hrala Mladosť, tanečníkom naživo zahral Komorný orchester inštrumentálnych súborov Mladosť a práve toto zvukovo a vizuálne mohutné spojenie vygradovalo program do krstu knihy Mortuárií z pera autorského tímu Stredoslovenského múzea, ktorú uvádzali do života primátor Ján Nosko a barón Anton Radvanský V. Projekt hereckými vstupmi obohatili aj Matej Struhár a Dodo Šamaj z Divadla na vysokej nohe. Záverečný tanec Gathering všetkých tanečníkov pod vedením Fringie bol už len čerešničkou na piatkovom programe 360. Radvanského jarmoku. Ako sa hovorí, ľuďom treba dať chlieb a hry. Záver programu patril rumunskej kapele Relu & The Zuralia orchestra a jej strhujúcim balkánskym rytmom.

Súčasťou vizuálnej koncepcie bol tento rok, po výraznom minuloročnom úspechu malieb modrotlačových vzorov na zelený asfalt z produkcie Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB, zvolený motív trojuholníkových tienidiel nad plochou námestia, doplnených dominantným výtvarným motívom jarmoku. Mesto Banská Bystrica, predovšetkým prostredníctvom dramaturgičiek a producentiek programov Radvanského jarmoku Lýdie Baranovej a Ingrid Hajdučkovej, v spolupráci so scénografkou Martinou Rusňákovou, vizuálnou koncepciou Jakuba Gaňu (projekcie) a choreografa a režiséra Martina Urbana, posúva zaužívané postupy do modernej podoby, pričom dbá na zachovanie tradičného lokálneho koloritu, charakteristického pre toto významné spoločenské a kultúrne podujatie. Radvanský jarmok je zaslúženou súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravila aj tento rok program pre tých najmenších návštevníkov Radvanského jarmoku. Počas jarmočných dní si deti v Tvorivej dielničke UMB vytvorili svoju jedinečnú varešku, záložku do knihy, lietadielko či lapač snov. Vymodelovali si srdiečko, hviezdičku či iný motív z hliny, vyrobili brošňu či ozdobu do kvetináča pre svojich blízkych. Počas troch jarmočných dní sa v tvorivej dielni stretlo viac ako 300 detí a každé si odnieslo z 360. Radvanského jarmoku vlastnoručne vyrobený darček.  Deťom v tvorivej dielni pomáhali študentky a doktorandky z Pedagogickej fakulty UMB, študujúce predškolskú a elementárnu pedagogiku, a tak si v praxi mohli vyskúšať nadobudnuté teoretické vedomosti.