UMB je deviata medzi univerzitami v Scimago Institutions Rankings

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v hodnotení Scimago Institutions Rankings (SIR) umiestnila na 10. mieste spomedzi 16-tich slovenských výskumných organizácií. Na prvom mieste a celkovo 680. miesto v rebríčku získala Slovenská akadémia vied. Medzi vysokými školami a univerzitami patrí Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 9. miesto, čím sa v porovnaní s predošlým rokom posunula o jedno miesto vyššie. ( 2018 - 11. miesto, 2019 - 10. miesto)

Kritériom pre zaradenie inštitúcie do rebríčka je, uverejnenie najmenej 100 publikácií/diel zahrnutých do databázy SCOPUS počas posledného roka vybraného časového obdobia.

Cieľom hodnotenia Scimago Institutions Rankings je poukázať na vedecké, ekonomické a sociálne charakteristiky výskumných inštitúcií v približne 130 krajinách po celom svete. Hodnotenie vytvára rebríček podľa indikátora, ktorý kombinuje tri hlavné oblasti - výskum, inovácie a spoločenský vplyv.