UMB hostiteľkou významnej jazykovednej konferencie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici dva dni (5. 9. – 6. 9. 2016) hostila významné európske podujatie – pracovné stretnutie Komisie pre sociolingvistiku akreditovanej pri Medzinárodnom komitéte slavistov. V rámci neho sa konala konferencia v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní s názvom Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch. Osobnosti z Poľska, Litvy, Ukrajiny, Ruska, Bulharska, Rakúska a Slovenska sa počas nej venovali súčasnej situácii v slovanských jazykoch, napríklad zmenám v komunikácii, vo vyjadrovaní, reči na vidieku v porovnaní s mestom či manipulácii v médiách.

http://www.infospravy.sk/umb-uvita-na-konferencii-europskych-jazykovedcov-z-10-krajin

http://nasabystrica.sme.sk/c/20261449/umb-uvita-na-konferencii-europskych-jazykovedcov-z-10-krajin.html