Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Spoločné zasadnutie ČKR a SRK

  V dňoch 2. a 3. júna 2022 sa v Prahe na pôde Vysokej školy ekonomickej stretlo takmer 60 rektoriek a rektorov slovenských a českých vysokých škôl, aby rokovali o procese zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v súvislosti s akreditáciou na Slovensku a v Čechách, ako aj o zmenách v riadení vysokých škôl, ich financovaní a načrtli budúcu spoluprácu medzi Slovenskou rektorskou konferenciou (SRK) a Českou konferenciou rektorů (ČKR). Stretnutie využili aj na diskusiu o témach, ktoré akademickú sféru presahujú, avšak ju v mnohom ovplyvňujú.

  Slovenská rektorská konferencia a Česká konference rektorů sa jednotne stavajú proti vojne, ktorú vedie Ruská federácia na Ukrajine a vyzývajú k jej okamžitému ukončeniu. „Žijeme vo svete, v ktorom je ľudská solidarita nevyhnutná. Preto spoločne SRK a ČKR apeluje na spoločnosť, aby bránila demokratické hodnoty, ktoré sú dnes v Európe ohrozené", uviedol prezident SRK Rudolf Kropil.

  Spoločným cieľom SRK a ČKR je plnohodnotné zastúpenie našich vysokých škôl v Európskom vysokoškolskom, vzdelávacom, ako aj výskumnom priestore. Reprezentanti vysokých škôl obidvoch krajín chcú byť súčasťou diskusie o postavení vysokých škôl v budúcej Európe a vyzývajú politikov, aby pri definovaní európskej budúcnosti začlenili do svojich vízií aj postavenie a poslanie vysokých škôl, ktoré sú výnimočné tým, že spájajú vzdelanie, výskum a inovácie.

  Členovia SRK a ČKR sa zhodli, že pokiaľ ide o zákon o vysokých školách, ako na Slovensku, tak aj v Čechách považujú za najdôležitejší princíp autonómie vysokých škôl, vrátane riadenia finančných tokov a prístupu k prostriedkom na vedu a výskum.

  Za dôležité členovia SRK a ČKR považujú kvalitný akreditačný systém a objektívne hodnotenie kvality vysokých škôl, ako aj ich internacionalizáciu. Podporujú, aby sa akreditačné agentúry pre vysoké školstvo stali členmi európskej siete ENQA a boli zapísané do Európskeho registra agentúr EQAR.

  Rast cien energií a inflácia v obidvoch krajinách a tiež pokles financovania verejných vysokých škôl v SR môžu uviesť vysoké školstvo do nepriaznivej situácie. SRK a ČKR preto považujú za dôležité každoročné navyšovanie financovania verejných vysokých škôl tak, aby podiel verejných financií na HDP vynakladaných na vysoké školstvo bol v dohľadnej dobe porovnateľný s priemerom krajín OECD.

   

  Celá tlačová správa zo zasadnutia

   

  Spoločné zasadnutie ČKR a SRKSpoločné zasadnutie ČKR a SRKSpoločné zasadnutie ČKR a SRKSpoločné zasadnutie ČKR a SRKSpoločné zasadnutie ČKR a SRKSpoločné zasadnutie ČKR a SRK

  Fotografie zdroj: Vysoká škola ekonomická v Prahe

  Zdroj