Prijatie Univerzitného speváckeho zboru Mladosť na rektoráte

Prijatie u rektora UMB

 

Dňa 4. apríla 2017 prijal rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. Univerzitný spevácky zbor Mladosť za účasti prorektorky doc. Kataríny Chovancovej, PhD., kvestora UMB Ing. Ladislava Mončeka a prodekana pre zahraničné vzťahy PdF UMB doc. PaedDr. Petra Juska, PhD.

Vedenie UMB tak chcelo poďakovať Univerzitnému speváckemu zboru Mladosť a jeho vedeniu za úspešný projekt, ktorý absolvoval zbor v Srbsku – Vojvodine a koncertoval aj v Selenči, Báčskom Petrovci, Sombore, Kovačici a Padinej. Univerzitný spevácky zbor Mladosť navštívil  aj Nový Sad. Po slovách vďaky pána rektora mu dirigent zboru odovzdal obraz z misie, symbolizujúci spojenie národnosti našich zahraničných Slovákov a zbor zaspieval dve piesne, s ktorými sa predstavil vo Vojvodine.

 

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.

Katedra hudobnej kultúry PdF UMB